Data Guru

Nama         :

ANDRIES, S.Pd

Nip             :

19840725 201001 1 016

Mapel        :

PJOK

Jabatan     :

Guru / Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Pembina Olahraga

Nama         :

DARMAYENI, S.PdNip             :

19810603 201406 2 005

Mapel        :

IPS

Jabatan     :

Guru / Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Ketua Koperasi Sekolah

Nama         :

MERIJAS, S.Pd

Nip             :

19640219 198903 2 005

Mapel        :

MATEMATIKA

Jabatan     :

Guru

Wali Kelas

Nama         :

HILDAYETTI, S.Pd

Nip             :

19660626 199003 2 010

Mapel        :

PPKN

Jabatan     :

Guru

Wali Kelas

Nama         :

FARIDA HANUM, S.Pd

Nip             :

19640105 198412 2 003

Mapel        :

IPA

Jabatan     :

Guru

Wali Kelas / Pengelola Labor IPA

Nama         :

IRMALINDA, S.Pd

Nip             :

19661005 198903 2 006

Mapel        :

B.INGGRIS

Jabatan     :

Guru

Wali Kelas

Nama         :

MARITA MAHYUDIN, S.Pd

Foto

Nip             :

19680607 200801 2 005

Mapel        :

B.INDONESIA

Jabatan     :

-

-

Nama         :

RIKA NOVITA, S.Kom

Nip             :

19850520 201101 2 006

Mapel        :

LAYANAN TIK

Jabatan     :

Guru / Pengelola Labor TIK

Wali Kelas

Nama         :

JON SYAHPUTRA, S.PdI

Nip             :

19860829 201406 1 003

Mapel        :

PAI dan BP

Jabatan     :

Bendahara Sekolah

Pembina BTQ Putra

Nama         :

RONI BOY, S.Pd

Nip             :

19720806 199903 1 004

Mapel        :

B.INGGRIS

Jabatan     :

Guru

Wali Kelas / Pembina Pramuka

Nama         :

AFDARNITA, S.Pd

Nip             :

19740226 200212 2 004

Mapel        :

IPS

Jabatan     :

Guru

Wali Kelas

Nama         :

AHMAD NAJIB, S.Pd

Nip             :

19830716 201406 1 004

Mapel        :

B. INDONESIA

Jabatan     :

Guru

Pengelola Inventaris dan Aset

Nama         :

NIKA MELIA, S.Pd

Foto

Nip             :

19880610 201903 2 004

Mapel        :

B. INDONESIA

Jabatan     :

Guru

Wali Kelas / Pembina Mading

Nama         :

HAYATIN NUPUS MAITIARA,S.Pd


Nip             :

19920503 202221 2 002

Mapel        :

MATEMATIKA

Jabatan     :

Guru

Wali Kelas / Pembina Osis

Nama         :

NELVIRA SUKAISI, S.PdI

Nip             :

19910305 2022 21 2 013

Mapel        :

BK

Jabatan     :

Guru

Pembina BTQ Putri

Nama         :

FITRI YANTI, S.Si

Nip             :

19781018 2022 21 2 001

Mapel        :

IPA

Jabatan     :

Guru

Pengelola Labor IPA

Nama         :

SRI YANTI, S.Pd

Nip             :

19821010 2022 21 2 050

Mapel        :

LAYANAN TIK

Jabatan     :

Guru

Pengelola Labor TIK / Pembina Pramuka

Nama         :

LINA GUSRI YENI, S.Pd

Nip             :

-

Mapel        :

SENI BUDAYA 

Jabatan     :

Guru

Wali Kelas / Pembina Kesenian

Nama         :

YERI SYILVIADISTI, S.Pd

Foto

Nip             :

-

Mapel        :

B. INDONESIA

Jabatan     :

Guru

Pengelola Mading

Nama         :

TIKA ALFIYONITA, S.Pd

Nip             :

-

Mapel        :

BK

Jabatan     :

Guru Konseling

Pengelola SSK SMPN 10 Sijunjung

Nama         :

ABDUL RASYID, S.Pd

Nip             :

-

Mapel        :

IPS / PJOK

Jabatan     :

Guru / Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

-

Nama         :

ZULDEVA YANA, S.Pd

Nip             :

-

Mapel        :

MATEMATIKA

Jabatan     :

Guru

Pembina Kesenian

Nama         :

DESLIYAN POPIRA HERMAN, S.Pd

Nip             :

-

Mapel        :

IPS / PRAKARYA

Jabatan     :

Guru

Wali Kelas

Nama         :

MUDARLIS, S.Pd

Foto

Nip             :

19640618 199103 1 006

Mapel        :

PPKN

Jabatan     :

Guru

-

Nama         :

ADE OKTAVIANI, S.Pd

Nip             :

19821015 201001 2 020

Mapel        :

PJOK

Jabatan     :

Guru

-


Posting Komentar untuk "Data Guru"