Permainan Telepati (Magic) Logika Matematik


 

Dalam permainan ini kita akan mengajak lima orang audience untuk ikut bermain.

Caranya ;

  1. Mintalah A untuk menulis di selembar kertas tiga digit bilangan. Misalnya 326
  2. Bilangan tersebut tidak boleh diperlihatkan kepada Anda.
  3. Bilangan yang ditulis tersebut diserahkan ke B yang Anda minta untuk menggandakan bilangan tersebut menjadi enam digit. (menjadi 326.326)
  4. Setelah itu lembar kertas tersebut diberikan kepada si B, lalu B Anda perintahkan untuk membagi bilangan tersebut dengan 7.
  5. Hasilnya lalu diberikan kepada C, kemudian Anda memintanya untuk membagi bilangan tersebut dengan angka 11.
  6. Hasilnya diberikan lagi kepada D untuk dibagi dengan 13.
  7. Hasil akhir tersebut Anda perintahkan untuk dilipat dan diberikan kepada Anda, lalu tanpa melihat isinya Anda .kemudian memberikannya kepada A dan katakan, “Apakah ini tiga digit bilangan yang pertama kamu tuliskan?”

Hasilnya tentu akan sama dengan apa yang pertama kali A tulis. Luar biasa…..

Posting Komentar untuk "Permainan Telepati (Magic) Logika Matematik "